Hana Strahlová

Manažerka EDI
GS1 Czech Republic

Ve funkci od roku: 2016

Zodpovědná za: EDI komunikaci, školení, poradenství

strahlova@gs1cz.org

+420 601 560 100

Stručné představení manažerky: Ve sdružení GS1 Czech Republic se zabývá problematikou elektronické výměny dat – EDI. Je odpovědná za správu a úpravy standardů, týkajících se elektronicky komunikovaných transakčních zpráv, jakými jsou např. objednávka (ORDERS), faktura (INVOIC), dodací list (DESADV), příjemka (RECADV) a dlouhá řada dalších. Její druhou hlavní specializací je vzdělávání uživatelů v dané problematice. Působí v pracovní skupině ECR EDI, kde se setkávají zástupci z řad dodavatelů, odběratelů a EDI providerů, aby řešili aktuální požadavky trhu týkající se EDI. Pravidelně se účastní předsednictva FITPRO při Hospodářské komoře ČR a Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci. V současnosti je členkou pracovní skupiny GS1 EDI SMG, kde jsou řešeny otázky EDI komunikace na mezinárodní úrovni. Hanku potká zástupce každé společnosti, která je registrovaná do Systému GS1 a chce znát odpověď na jakýkoliv dotaz týkající se elektronické výměny dat. Jste-li nováčci v oblasti EDI nebo potřebujete poradit, kontaktujte Hanku Strahlovou. Ráda se vám bude věnovat.

Stručné představení společnosti: Organizace GS1 je se svými více než 115 lokálními členy neutrální, neziskovou mezinárodní společností, těsně spolupracující se společenstvím obchodních partnerů a průmyslových organizací, státní správou a technologickými providery. Jejím cílem je řešení obchodních potřeb partnerů v oblasti přípravy a implementace globálních standardů. Řídí vývoj, údržbu a zavádění globálních standardů a standardních řešení pro vyšší efektivitu a přehlednost logistického řetězce napříč různými sektory. GS1 Czech Republic je neziskové, zájmové sdružení právnických osob. Jeho předmětem činnosti je koordinace, metodika a poradenství pro Systém GS1 – integrovaný soubor globálních standardů pro identifikaci, automatický sběr dat a komunikaci – na území České republiky. Je jediným autorizovaným pracovištěm v České republice, kde je možno se do Systému GS1 zaregistrovat.