Technika
Systémové vozíky: řešení pro zvýšení efektivity skladu

Ke zvýšení efektivity skladů přispívají systémové vozíky. Jde o vozíky do velmi úzkých uliček. Technika se v nich neotáčí a regály mohou být vysoké až ke stropu, takže je velmi efektivně využit prostor ke skladování. Díky tomu, že vozíkům stačí úzké uličky, vzniká ve skladech více regálových řad, tedy více paletových míst, což v některých případech může znamenat, že díky změně systému skladování firma nemusí stavět novou halu, čímž ušetří nemalé náklady.

 

Efektivitu logistiky zvyšují i flotily robotů

 

Efektivitu logistiky a produktivitu ve skladech zvyšuje automatizace. Setkáváme se nejen s autonomní manipulační technikou, automatickými zakladači a dalšími stroji, ale také s mobilními autonomními roboty, které např. přepravují komponenty mezi předvýrobními a montážními linkami.

 

Nejlépe si popíšeme proces zvýšení efektivity pomocí mobilních robotů na konkrétním příkladě: společnost Whirlpool sází na růst prostřednictvím automatizace a technologií Industry 4.0. Ve své továrně v polské Lodži, ve které vyrábí sušičky a samostatně stojící sporáky, nasadila tři autonomní roboty MiR200, jež přepravují komponenty po výrobním zařízení. Tímto způsobem zlepšuje efektivitu svých procesů, přičemž zároveň redukuje náklady a posiluje konkurenceschopnost. „Z našich výrobních linek vyjede každých 15 sekund nová sušička, což vyžaduje tok ohromného množství komponent. Mobilní roboty nám umožnily zcela nový způsob přepravy částí bez nutnosti zapojení lidských pracovníků, kteří se pak mohou věnovat užitečnějším úkolům. Kolaborativní mobilní roboty také značně zvýšily bezpečnost na pracovišti tím, že eliminovaly potenciální kolize lidí a přepravních zařízení typu paletovacích vozíků či tahačů,“ uvádí Szymon Krupiński, site leader společnosti Whirlpool v Lodži.

 

Trend: autonomní manipulační technika

Autonomní stroje se prosazují i v oblasti manipulační techniky, což je patrné nejen na světových veletrzích, ale také už i v reálných provozech. Autonomní dopravní systémy (DTS) a mobilní skladové technologie se v budoucnu stanou nepostradatelnou součástí manipulace s nákladem v oboru logistiky. Rhea Langkammer, vedoucí oddělení marketing business line sales applications & services společnosti STILL, k tomu dodává: „Poptávka po automatizovaných řešeních dopravy je velmi vysoká a rychle roste, protože s rostoucími mzdovými náklady, a především s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, bojují nejen subjekty v tomto odvětví, ale také maloobchodníci a poskytovatelé služeb. Mimo to se stále zkracují životní cykly produktů a internetové obchody generují vysokou poptávku po dopravní logistice s krátkými dodacími lhůtami.“

 

Automatizaci nahrává situace na trhu práce

Pro automatizaci logistiky je i česká kotlina optimální místo. České firmy o možnosti automatické manipulace vědí již delší dobu, ale ne každý provoz je pro nasazení automatických vozíků vhodný, ne každý si na implementaci automatizace věří (z procesních důvodů, výkyvy v zakázkách nebo výrobě, z finančních důvodů).  „Automatizované vozíky jsou stále spíše ojedinělými aplikacemi proti více než deseti tisícům prodaných vozíků na českém trhu v roce 2018. Toyota v ČR již ale překonala uzavření první desítky projektů na automatizované vozíky,“ konstatoval již v dubnu 2019 Aleš Hušek, specialista na automatizaci a systémová řešení společnosti Toyota Material Handling CZ.

Ještě před několika lety se říkalo, že se automatizace v ČR ve větším rozsahu nevyplácí, dnes je ale situace v mnoha případech jiná. „Vzhledem k akutnímu nedostatku pracovníků na trhu práce a k rostoucím nárokům na produktivitu práce očekáváme i v příštích letech růst poptávky a realizovaných projektů automatizace skladování,“ sděluje Martin Koudelka, vedoucí marketingu společnosti Jungheinrich (ČR). Nasazení zcela automatizovaných vozíků přináší vysokou spolehlivost, přesnost a bezpečnost. „Pravděpodobnost vzniku škod je minimalizována eliminací chyb způsobených lidským faktorem. Kromě toho vedou automatizované procesy k větší přehlednosti a podporují optimalizaci provozních procesů. A v neposlední řadě nasazením autonomních vozíků stoupá efektivita, protože dříve potřebná obsluha může být ve skladu využita pro jinou práci,“ potvrzuje Martin Petřík, vedoucí oddělení marketingu společnosti Linde Material Handling Česká republika.

„Návratnost tří robotů: 2 roky“

„Změnou systému z manuální na automatizovanou přepravu dokážeme zvýšit produktivitu a zainteresovat pracovníky na úkolech finální výroby. Tři roboty MiR nám poskytují efektivní náklady na automatizaci a flexibilitu při změnách výrobního nastavení. Předpokládaná dvouletá návratnost investice je pro nás velmi zajímavá.“

 

Adam Bakowicz

process technology senior engineer Industry 4.0

Whirlpool

Připravil: Petr Neckař