Cena ročenky činí 500 Kč včetně DPH. Vydavatel vystaví na předplatné zálohovou fakturu. Po její uhrazení bude výtisk zaslán na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

Doručovací adresa

Právní informace:

Touto objednávkou si zajistíte zaslání SLBOOK CZ.
Správcem poskytnutých údajů je společnost ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., se sídlem Holečkova 29, Praha 5, IČO: 48117706.
Zasílání můžete částečně nebo úplně kdykoliv zrušit kontaktováním společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., pomocí těchto webových stránek, na www.atoz.cz či zasláním e-mailu na distribuce@atoz.cz.
S poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Celé znění zásad ochrany osobních údajů je k dispozici zde.