Služby
Ne vše si musíte dělat sami…

Firmy přicházejí na to, že ne všechny procesy je nutné, aby dělaly samy. Souvisí to s tlakem na celkovou ekonomičnost procesů. Nejsou lidi, proto se leckde postupně automatizuje, čili lidskou práci stále častěji zastávají stroje, nicméně výrazných úspor je možné dosáhnout i outsourcigem logistiky, částečným nebo úplným, tedy službou, která při správném nastavení může přinést nejen finanční výhodu, ale také úsporu starostí. Stačí dobře nastavit pravidla spolupráce a jejího vyhodnocování. Mezi další využívané služby patří zajišťování pracovníků a v poslední době roste zájem mimo jiné i o právní služby v souvislosti s tématem GDPR.

Outsourcing logistiky může přinést zvýšení obratu

Mezi služby, jejichž realizace může dávat ekonomický smysl, což ovšem ukáže až prvotní detailní logistický audit, patří outsourcing logistiky. Přemýšlíte o tom, jestli by byl pro vaši firmu výhodný a přinesl potřebné benefity? Bez podrobného intralogistického auditu to nezjistíte. Na stránkách časopisu Systémy Logistiky jsme vás informovali o firmách, kde toto řešení přineslo jednoznačné výhody.

Např. ve firmě SC Metal realizace outsourcingu přinesla výrazné zvýšení obratu. Na začátku byla analýza, kterou zpracovala společnost STILL ČR. Samotné logistické operace teď v SC Metal vykonává firma JK Logistika. SC Metal tak má prostor na samotnou výrobu a starosti o skladovací procesy delegovala. „Nechtěl jsem vymýšlet, co je vymyšlené. Chtěl jsem využít zkušenosti odborného partnera. Výsledkem tedy byl úplný outsourcing logistiky, který nám přinesl vysokou efektivitu,“ popisuje Miloš Navrátil, jednatel společnosti SC Metal. Odborný partner doporučil i zavedení čárových kódů, firma teď má tedy absolutní přehled o skladovaných položkách. Byl totiž implementován WMS systém. Na tomto konkrétním příkladě jsme si ukázali, že outsourcing může být výhodný skutečně pro všechny. Aby to tak ale bylo, je potřeba hned na začátku správně nastavit přesná pravidla spolupráce. Jejich součástí musí být popis předávání informací a způsoby vyhodnocování, tedy stanovení podrobných KPI ukazatelů. Mezi ně mohou patřit údaje o počtech vyložených manipulačních jednotek, zaskladněném zboží, zboží vydaném do výroby atd. Jde o podrobné vyhodnocení objemů práce skladu za definované období. Mezi KPI ukazatele může patřit například i včasnost zaskladnění, počet reklamací, počet poškození, produktivita skladníků atd.

Řešením nedostatku lidí jsou i agenturní zaměstnanci

Tam, kde se klasickými náborovými aktivitami firmám nedaří najít zaměstnance, přichází na řadu využívání agenturních zaměstnanců. „Ze zkušenosti se většina firem využívajících agenturní zaměstnance s procentem agenturních zaměstnanců pohybuje mezi deseti až třiceti procenty ve standardním období. Maxima pro období špiček bývají u některých firem dvojnásobná,“ tvrdí Jindřich Hodek, obchodní ředitel společnosti INDEX NOSLUŠ. Dodává, že takto vysoké hodnoty dočasných zaměstnanců nedokáže klasické interní personální oddělení mnohdy zvládnout, protože může jít až o stovky zaměstnanců. Nejčastěji se jedná o pozice směrem od těch základních (např. picker), přes mírně kvalifikované (skladník, skladník s využitím manipulační techniky, skladník s obsluhou PC atd.).

GDPR se dotýká také logistiky

V současnosti roste zájem i o právní služby. Den, kdy nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), se totiž neúprosně blíží. „GDPR se dotkne jakákoliv organizace, která má alespoň jednoho zaměstnance a musí tak zpracovávat osobní údaje a ze zákona je chránit,“ specifikuje Jakub Kejval, generální ředitel společnosti BUREAU VERITAS.

Záruka kvality palet: licencovaní výrobci a opravci

„Kvalitní licencovaná nová nebo opravená paleta je při běžném zacházení méně náchylná na poškozování. Mezi nejčastější příčiny poškozování palet patří zejména neodborné zacházení s nimi, také jejich nerovnoměrné zatížení. Samotný uživatel palet by měl dbát na kvalitu palet a jejich výrobu a opravy dle příslušných norem. Jeho vnitřní kontrola mu zajistí jistotu, že dostává to, co si objednal a zaplatil. Samotný základ poškozování palet vidíme v tom, že uživatel, který hledá licencované výrobce a opravce, má rozhodně lepší předpoklad, že paleta bude kvalitnější a tím i její životnost delší.

 

Milan Kovařík

ředitel

ZEMSKÝ VÝBOR EPAL PRO ČR a SK

Připravil: Petr Neckař