Reality
Hlad po skladech ze strany e-shopů neutichá

Výkony automobilového průmyslu mírně ochably. Ačkoliv šlo o jistou „korekci“ rekordních čísel uplynulých let, projevilo se jemné ochlazení v zájmu o průmyslové haly. Tento deficit však bez problémů vykryli provozovatelé e-shopů. Jejich apetit obsazovat další skladové prostory je zatím velmi silný.

E-commerce na růstové vlně povzbuzuje development

Oblast průmyslových realit a developmentu se v roce 2019 velmi zajímavě vyvíjela. U vybraných odborníků jsme zjišťovali, co považují za zásadní faktor, který ovlivňoval trh s průmyslovými nemovitostmi a co očekávají do příštího roku.

 

Poptávka po průmyslových nemovitostech se v mnohém odvíjí od skutečnosti, jak je strukturována česká ekonomika. „Trh průmyslového developmentu v posledních letech pozitivně ovlivňoval ekonomický růst. Firmy expandovaly a byly ochotné investovat do kvalitnějšího a udržitelnějšího zázemí,“ domnívá se Tomáš Míček, ředitel společnosti P3 pro Českou republiku. Kromě napojení na dopravní infrastrukturu měla podle něj vliv na poptávku po průmyslových nemovitostech dostupnost pracovní síly a vhodných pozemků pro výstavbu. Obě „komodity“ jsou v tomto období krajně nedostatkové.

 

Automotive brzdí, e-commerce zrychluje

„Stále platí, že Česká republika je z pohledu průmyslových nemovitostí tažena kombinací výroby a maloobchodu (oproti západním trhům, kde retailová logistika hraje daleko významnější roli). U výroby je to především automobilový sektor,“ vysvětluje Ferdinand Hlobil, partner a vedoucí pronájmu průmyslových ploch ve střední a východní Evropě společnosti Cushman & Wakefield. V případě maloobchodu se stále více prosazuje segment e-commerce, který hledá skladové prostory pro další expanzi. „Ačkoli jsme v roce 2019 zaznamenali zpomalení poptávky po prostorách z automotive, e-commerce, která je v současnosti jedním z nejzásadnějších hybatelů pro celou logistiky, neustále roste a s ní i poptávka po prostorách ze strany společností zabývajících se právě obchodováním online,“ potvrzuje Martin Polák, managing director a regionální ředitel pro střední a východní Evropu společnosti Prologis. Obsazenost logistických nemovitostí zůstává v České republice vysoká, naopak míra neobsazenosti je rekordně nízká, čímž vzniká tlak na růst cen nájmů. „I pro rok 2020 předpokládáme, že e-commerce bude určovat jak podobu logistických nemovitostí, tak strukturu spotřebitelských řetězců a vývoj maloobchodu jako takového,“ dodává Martin Polák.

 

Jak se bude vyvíjet poptávka po průmyslových nemovitostech v roce 2020? „V roce 2019 jsme byli svědky zejména pokračujícího nedostatku ploch k pronájmu a kulminující poptávky po nových prostorách. Lze očekávat, že tyto faktory zůstanou klíčové i pro rok 2020 s tím, že u poptávky lze předpokládat stagnaci či mírný pokles, nicméně nedostatek moderních průmyslových prostor především v Praze a okolí bude přetrvávat,“ říká David Plzák, development manager společnosti SEGRO.

 

Ferdinand Hlobil předvídá: „V příštím roce bude velmi záležet na tom, jak si povedou automobilky v Německu, což český trh vždy významně ovlivní.“ Německý trh je pro Českou republiku naprosto klíčový a nic na tom nemění snahy státu diverzifikovat export. „Vzhledem k tomu, že ČR je propojena s německou ekonomikou a automobilovým sektorem, začínáme zaznamenávat zpomalení v nových obchodech. Dále jsou tu nepříznivé zprávy například o tom, že do země nakonec nepřijde Daimler,“ vysvětluje Harry Bannatyne, vedoucí průmyslového oddělení společnosti Colliers International. Společnosti jsou podle něj mnohem konzervativnější právě kvůli nejistotě ohledně německé ekonomiky a budoucnosti výroby automobilů.

 

Firmy stále vidí nevyužitý potenciál

„Domácí poptávka zůstává i nadále silná, nicméně ekonomický růst napříč evropskými státy, především západními, postupně zpomaluje a podle očekávání odborníků v budoucnu ovlivní i náš export. Přesto firmy ještě vidí potenciál pro další růst,“ domnívá se Tomáš Míček. V průzkumu P3 a CBRE z roku 2018 mnoho firem predikovalo, že jejich účetní rok přinese vyšší zisky (43 %) nebo obrat (59 %). Tomáš Míček dodává: „Tyto závěry jsou pozitivní, přestože většina firem předpokládá během následujících dvanácti měsíců náročnější podmínky na trhu, což se reflektuje v hodnocení samotného indexu spokojenosti na úrovni 43,3 %. To poukazuje na ostražitou náladu mezi firmami.“

 

Harry Bannatyne predikuje, že tahounem pro rok 2020 bude online obchodování, kdy silný růst sektoru generuje potřebu skladových prostor. „Pro rok 2020 bude hlavním faktorem ovlivňujícím vývoj logistiky přetrvávající rostoucí potřeba a výzvy, které umožní zvládnout nárůst operací elektronického obchodování takovými společnostmi, jako jsou Alza, Zoot, Rohlik.cz, mall.cz, parfumy.cz, Bata, Primark, Zara, H&M či Amazon,“ domnívá se Bert Hesselink, ředitel obchodního rozvoje společnosti CTP. Klíčové pro tyto firmy bude umístit svá zásobovací centra a menší sklady v blízkosti koncových zákazníků, ideálně na okrajích měst.

„Růst ekonomiky je pořád významný“

Hospodářský vzestup představoval v roce 2019 stále hlavní hnací silou rozvoje průmyslové logistiky. Většinou už zavedené společnosti expandují a vyžadují více prostoru kvůli zvyšující se průmyslové produkci, rostoucím výdajům spotřebitelů a relokacím provozů ze západní do střední Evropy.

 

Bert Hesselink

ředitel obchodního rozvoje

CTP

Připravil: Stanislav D. Břeň