Logistika
Automatizace na postupu, ale…

Zájem o automatizaci roste napříč celým oborem. Ve výrobních firmách se tomuto volání zpravidla popřáno sluchu, protože firmy si většinou sáhnou na takzvané dlouhé peníze. U firem, které se zabývají kontraktní logistikou, to stále spíše nepřipadá v úvahu. Jejich projekty se počítají v řádu několika mála let, komplexní automatizace však vyžaduje návratnost zpravidla delší než deset let.

 

Lidí je málo, dat až příliš

Současné potíže distribučních a výrobních firem vycházejí zejména z nedostatku pracovních sil. Převis poptávky nad nabídkou a velmi obtížná predikovatelnost nákladů vedou k tomu, že pro zvýšení efektivity je třeba více se zaměřit na tzv. core business.  S tím souvisí i předání servisních činností specializovaným společnostem s externí nabídkou logistických služeb.

 

Logistický provider mívá zpravidla díky širokému portfoliu zákazníků značné know-how a může nabídnout nejnovější technologie a postupy, vyškolené profesionály a v neposlední řadě legislativní kompetenci. „Samozřejmostí je vlastní software (WMS), který je plně adaptabilní na různé skladové požadavky a nově příchozí technologie. V nemalé míře potom dokáže využít synergických efektů v rámci svých produktů, nebo díky začlenění zakázky do stávajícího distribučního centra, a to s napojením na dopravní, respektive distribuční sítě,“ uvádí Pavel Křížek, ředitel produktu Logistika společnosti Geis CZ.

 

Logistika současnosti se neobejde bez výkonného a bezpečného IT řešení. Některé společnosti uvádějí, že bez IT nejsou schopny efektivně pracovat ani několik hodin. Důvodem je skutečnost, že firmy nakládají s obrovským množstvím dat v rámci celého logistického řetězce. A to stále stojíme před érou, kdy budou masivně využívána big data.

Stejně tak jako v jiných oborech, i v logistice hraje a bude stále více hrát větší roli automatizace. „Ať už to jsou často zmiňovaná autonomní či poloautonomní vozidla, která pomohou částečně vyřešit současný nedostatek řidičů, tak i větší zapojení automatických prvků v rámci různých skladových procesů. Masivnějším nasazením automatických technologií či pickovacích a balících zařízení dojde ke zrychlení vychystávacího procesu, a tak i ke snížení doby dodání,“ vysvětluje Pavel Křížek. To se však týká především velkých, převážně nadnárodních společností. Menší a střední firmy budou i v následujících letech vyžadovat spíše flexibilitu, kterou plná automatizace – při vynaložení přijatelných nákladů – neposkytne. I když to tak podle některých novinových článků a studií nevypadá, lidé ve skladech budou ještě nějakou dobu potřeba.

Navzdory problémům kombinovaná přeprava roste

Nedostatek řidičů, dopravní zácpy, relativní menší objem přepravovaného nákladu i ekologické ohledy. To jsou jen některé aspekty, které v současnosti znevýhodňují silniční dopravu. Stále více firem se tak poohlíží po kombinované přepravě, ale není to tak jednoduché. „Zatímco v oblasti překladišť a jejich kapacit pro překládku kontejnerů je u nás situace příznivá a přes nezbytnost budování některých dalších terminálů je situace dobrá i v oblasti skladování, rozvoj kombinovaných přeprav naráží zejména na propustnost železniční sítě,“ říká manažer železničních přeprav DB Schenker Ondřej Jašek. Železnici si oblíbily jak firmy, tak cestující, a právě na úkor osobní přepravy a nového jízdního řádu musí přeprava zboží ustoupit. „Kritická situace panuje především na páteřním koridoru mezi hlavním městem a Českou Třebovou. Zde už pro železniční přepravu a kombinovanou dopravu zboží prakticky není místo. Pro firmy, zabývající se dopravou v rámci logistického zabezpečení se řešení v místě stává těžkým oříškem. Koridoru chybí alternativní trasa a jakákoliv výluka či mimořádná událost se projeví kolapsem sítě,“ popisuje Ondřej Jašek. A jsou zde i další komplikace – například neexistence přímého spojení směrem na východ a také na Balkán, nedostatečná délka staničních kolejí či příliš úzký profil na některých tratích. A přesto počet přepravených návěsů stoupl za posledních sedm let téměř desetinásobně.

Klíčová důvěra partnerů

„Při realizaci kontraktní logistiky si musí oba partneři hodně důvěřovat. Když něco selže ve skladu, nejen není doručeno, ale může se zastavit celý logistický řetězec se značnými negativními následky.“

Jan Polter
obchodní a marketingový ředitel
DACHSER Czech Republic

Připravil: Stanislav D. Břeň