IT

Evoluce, spíše než revoluce

Informační technologie zažívají překotný rozvoj, což platí v míře vrchovaté i v logistice. Průmysl 4.0, automatizace, robotizace, rozšířená realita – to jsou dnes frekventované a svým způsobem módní pojmy. Konkrétní využití v logistické praxi však nezřídka pokulhává. Mnohé skutečně inovativní projekty v tomto směru jsou spíše záležitostí blízké či vzdálenější budoucnosti.

Integrovaná IT řešení pro sklad i výrobu

Klíčový požadavek na zvyšování efektivity logistického provozu se týká jak hardwaru, tak softwarových aplikací. Jde tedy na jedné straně o rozšiřující se prostředky automatické identifikace, na straně druhé i pokročilé funkce systémů pro řízení skladu (WMS). Vhodně zvolený WMS přispívá ke standardizaci toků v logistice, zvyšování produktivity, zlepšování ergonomie a optimalizaci samotných logistických procesů.

Investice do WMS přináší podle Michala Szwana, obchodního manažera společnosti E LINKX, vysokou efektivitu skladníků, kterých je pak potřeba méně, dále minimální chybovost a tím nižší náklady na reklamace chybných objednávek, minimalizaci inventurních rozdílů a přesná online data do/ze skladu bez nutnosti zbytečné vnitrofiremní komunikace. Díky čárovým kódům na produktu i na umístění, tzv. lokaci, získává firma naprosto přesnou informaci nejen o tom, že dané zboží má skladem, ale i kde na skladě se nachází a v jakém množství.

Mezi aktuální trendy patří komplexní řešení interní skladové a výrobní logistiky. „Z pohledu implementovaných systémů se jedná o kombinaci klasického WMS pro řízení skladových operací, MES pro sledování řízení výroby, QMS pro řízení kvality a dodávek v režimu JIT/JIS,“ vysvětluje Vít Glasl, business development manager společnosti Aimtec. Tato řešení jsou často napojena na moderní skladové technologie v podobě automatických zakladačů či dopravníků.

WMS přestává mít funkci, kdy „pouze“ řídí zásoby, ale stává se součástí výrobního procesu, jak potvrzuje Tomáš Rais, vedoucí plánování logistiky a systémové podpory ve společnosti Škoda Auto. Čím dál častěji je tento systém integrován do celé IT architektury a musí komunikovat s ostatními systémy pro vlastní výrobu nebo dílčí procesy.

EDI komunikace míří do nových odvětví

V současnosti představuje EDI neodmyslitelný nástroj efektivní datové komunikace v dodavatelských řetězcích. „Využívání EDI komunikace je všeobecně známé především z oblasti retailu a automotive. V těchto sektorech si již vybudovala své pevné místo. Nyní se začíná rozšiřovat i do dalších odvětví, kterými jsou například zdravotnictví nebo stavebnictví,“ poznamenává Hana Strahlová, produktová manažerka EDI ve standardizační organizaci GS1 Czech Republic. Z hlediska jednotlivých typů EDI zpráv jsou na českém trhu nejvyužívanější zprávy INVOIC (faktura) a ORDERS (objednávka). Díky rychlému rozšíření zprávy DESADV (dodací list) získává na popularitě i RECADV (elektronická příjemka). „S rozšiřujícím se využitím globální datové synchronizace neboli GDSN jsme také zaznamenali zvýšený zájem o používání zprávy PRICAT – tedy cenový katalog,“ doplňuje Hana Strahlová.

Technologie ušetří lidskou práci

„Lze pozorovat stále větší směřování k využívání systémů a technologií, které zjednodušují, zefektivňují dané procesy a v konečném důsledku šetří lidskou práci. Tento trend, smysluplně využívaný, vnímám ve výrobě, logistice, retailu i skladování.“

 

Miloslav Opat

jednatel

Droptop Computing.

Připravil: David Čapek