Popis činnosti:Komplexní služby řízení lidských zdrojů; poradenské služby, personální audity, projekty motivace, změny firemní kultury, efektivní komunikace, výběr řídících pracovníků, specialistů všech profesí; výběr kandidátů z vlastních databází, komplexní psychodiagnostika uchazečů, vzdělávání HR manažerů a specialistů, Akademie HR
Popis činnosti (AJ):Complex HR services; executive search & specialists in all professions; search & recruitment for experts & specialists; selecting candidates from own database, applicant complex psychodiagnostics, consultancy services, motivation projects, changes in company culture, effective communications
IČO:62024990
Adresa:Jižní
Č. p. / č. o.:870
Město:Hradec Králové
PSČ:500 03
Telefon:495 512 582, 495 518 023
Mail:profimen@profimen.cz
www:www.profimen.cz
Rok založení v ČR:1994
Země původu:ČR
Počet zaměstnanců v ČR:5