Popis činnosti:Dodavatel podnikových aplikací, řešení; klíčové vertikální sektory: letectví & obrana, automobilový průmysl high-tech, průmyslová výroba, zpracovatelský průmysl, stavební průmysl & správa zařízení, utility & telekomunikace; poskytovatel rozšírené funkcionality ERP včetně řízení dodavatelského řetězce (SCM), správa majetku (EAM), údržba, oprava a revize (MRO), řízení životního cyklu výrobku (PLM), řízení vztahů se zákazníky (CRM), správa podnikových obchodních procesů (CPM)
Popis činnosti (AJ):Supplier of business appliactions, solutions; key vertical sectors-air & defence, automotive high-tech, industrial production, manufacturing industry, building industry & facility management, utilities & telecommunications; provider of extended functionality ERP including supply chain management (SCM), asset management (EAM), maintenance, repair & revision (MRO), product life management (PLM), customers relationship management (CRM), corporate performance management (CPM)
IČO:26166062
Adresa:B3 Pankrác, Budějovická
Č. p. / č. o.:778/3a
Město:Praha 4 - Michle
PSČ:140 00
Telefon:227 031 280
Mail:info.czech@ifsworld.com
www:www.ifsworld.com/cz/
Rok založení v ČR:2000
Země původu:Švédsko
Počet zaměstnanců v ČR: