Popis činnosti:Systém vnitrostátní a mezinárodní přepravy paletových a kusových zásilek, celovozové přepravy, letecká a námořní doprava, kontraktní a distribuční logistika, výroba a vývoj obalů, komplexní logistické projekty, poradenství
Popis činnosti (AJ):A system of national and international shipment of pallet and piecemeal consignments, full load transport, air & sea transport, contract & distribution logistics, packaging, complex logistics projects, consultancy
IČO:44567359
Adresa:Zemská
Č. p. / č. o.:211/I
Město:Ejpovice
PSČ:337 01
Telefon:951 277 777
Mail:info@geis.cz
www:www.geis.cz
Rok založení v ČR:1991
Země původu:D
Počet zaměstnanců v ČR:1250